Veteriner Hekimler Derneği'nin 66. Genel Kurulu Yapıldı

Veteriner Hekimler Derneği’nin 66. Genel Kurulu 18 Nisan 2009 Cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantı salonunda gerçekleşti.

Veteriner Hekimler Derneği’nin 66. Olağan Genel Kurulu 18 Nisan 2009 tarihinde Ankara'da Bakanlıklar TOBB toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Dr. Nuri ÇAĞIŞ ve Yönetim Kurulu olarak katıldık. Ayrıca TVHB başkanı Dr. Mehmet ALKAN, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim BURGU,  İstanbul Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE,  İzmir Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Dr. Serdar AKTOP, Türkiye Yem Sanayiciler Birliği Başkanı Ülkü KARAKUŞ, Veteriner Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet ERGÜN, Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Erkut GÖREN Mesleğimizle ilgi ihtisas derneklerinin başkanları ile Vested Temsilcisi ve Veteriner Hekimler Derneği eski yöneticileri katılmışlardır. Genel Kurula katılan  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. İbrahim BURGU veteriner hekimlik eğitimi ile ilgili; Dernek eski başkanlarından ve Konya eski milletvekillerinden Dr. Yücel AKINCI ise mesleki konulara ilişkin anlamlı  konuşmalar yapmışlardır.

 

 

Ankara dışından da önemli bir katılımın sağlandığı Genel Kurulda seçimde dernek organlarına aşağıda belirtilen listedeki meslektaşlarımız seçilmişlerdir.

YÖNETİM KURULU ASİL                               
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER                          
Uzm.Veteriner Hek. Aydın USLU                    
Uzm.Veteriner Hek.Yalçın KÖKSAL                
Veteriner Hekim Cevat SÖNMEZ                                         
Veteriner Hekim Dr. Saffet SARAÇ 
Veteriner Hekim M. Çağlayan  ÇAY 
Veteriner Hekim Nihan ALTINSOY  

YÖNETİM KURULU YEDEK
Doç. Dr. Yavuz CEVGER
Veteriner Hekim Adil ADIGÜZEL
Veteriner Hekim Kemal ÇAKIN
Veteriner Hekim Aysun KOÇ
Veteriner Hekim Ülkü İnci ÇELİKEL

DENETİM KURULU  ASİL                         
Veteriner Hekim İlhan GÜRCAN                   
Veteriner Hekim Abdülselam KAYNAK         
Uzm.Veteriner Hek. Mücteba BİNİCİ                

DENETİM KURULU YEDEK
Prof. Dr. Bahattin KOÇ   
Prof. Dr. Engin SAKARYA   
Uzm. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE         

ONUR KURULU ASİL                                
Veteriner Hekim Hakkı TAN  
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER 
Veteriner Hekim Harun YÖRGÜÇ

ONUR KURULU YEDEK
Veteriner hekim Sezer ŞAHİN
Prof. Dr. Necmettin TEKİN
Veteriner Hekim Erdal YÜKSEL