Andımız

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma,

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma,

Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime,

Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma,

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime,

İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma,

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma,

Sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin mesleki bilgimin gereğini yapacağıma,

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma,

Bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İnsanlığın değerleri,

Bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM!.