2018 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifeleri

2018 Yılı için belirlediğimiz ve TVHB Merkez Konseyi tarafından onaylanan,
ALT SINIR ücret tarifelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası‘na bağlı muayenehane ve hayvan hastaneleri,
hizmet ve tedavileri bu tarifelerde belirlenenlerden daha düşük ücretlendiremezler.

 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

MADDE 7 – (1) Açılacak olan muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.

ı) Veteriner hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner hekim çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı,
hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

2018-AVHO-ALT-SINIR-ÜCRET-TARİFESİ-1-Ev-ve-Süs-Hayvanları

 

2018-AVHO-ALT-SINIR-ÜCRET-TARİFESİ-2-Çiftlik-Hayvanları