👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Meslektaşlarımızın Dikkatine

Oda Asgari Ücretleri Altında Uygulama Yapmak Hakkında:

Değerli meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin “Disiplin Suçları ve Cezaları” bölümünün para cezasını gerektiren fiil ve hallerin yer aldığı “b” bendinin 6. Maddesinde “Oda asgari ücret tarifesinin altında ücret almak” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre; oda asgari ücret tarifesinin altında uygulama yapan veteriner hekimlere uyarı, idari para cezası veya on beş günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men cezaları sıraya bağlı kalmaksızın uygulanabilmektedir.

Gerek odamıza mail ve telefon yoluyla sıkça yapılan gerekse 18.11.2021 tarihinde yapılan 2022 yılı Ev ve Çiftlik Hayvanları Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Toplantısı’nda meslektaşlarımızın dile getirdiği asgari ücretlerin altında uygulama yapıldığı ve denetimlerin artması gerektiği yönünde şikayetler ışığında meslektaşlarımızı uyarma gerekliliği hasıl olmuştur.

Bundan böyle bu konuda yapılacak her şikayet titizlikle değerlendirilecek ve denetimler kararlılıkla sürecektir. Değerli meslektaşlarımızı asgari ücret altında uygulama yapmaması konusunda uyarıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Bir yanıt yazın