👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye’de veteriner fakültelerinin sayısının artırılmasından çok, eğitim kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ve akredite olan fakülte sayısının arttırılması konularının konuşulması gereken şu günlerde Çerkeş Belediye Başkanı Veteriner Fakültesi açma arzusu ile gündeme gelmek istemektedir. Bölgemizde hali hazırda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve ulusal şartlı akredite Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri bulunmaktadır. Çankırı ilinde veteriner hekimliği eğitimi almak isteyen gençleri bu fakültelere davet ediyoruz.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi yeni fakülte açarak değil doğru ve sürdürülebilir hayvancılık politikaları ile mümkün olabilir.

Üstelik de kendisi de bir veteriner hekim olan bir belediye başkanının sözlerini şiddetle kınıyor, ülke gerçeklerinden bihaber olduğu için kendisine; populist yaklaşımını bir kenara bırakıp, gündemi ve mesleğin geleceğini takip etmesini tavsiye ediyoruz.

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Bir yanıt yazın