👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

HABERLER

Bugün Dünya Gıda Günü

Bugün Dünya Gıda Günü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO ) nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 ten bu yana her yıl 150’den fazla ülkede 16 Ekim günü “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. 2022 teması “Kimseyi Arkada Bırakma- daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam” olarak belirlenmiştir.

Dünya gıda gününde sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı gıdaya erişmeye ihtiyacı olan milyonlarca kişiye vurgu yapılıyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların %30’unda yetersiz beslenme kaynaklı olarak gelişme bozuklukları görülmektedir. Her gün açlığa bağlı ölümlerden dolayı da 25 bin kişi hayatını kaybetmektedir.

Geçtiğimiz dönemde yaşanan ve etkileri hala devam eden Covid-19 Pandemi Salgınında sağlıklı gıda konusunda zorluklar yaşandı. Artan gıda fiyatları da yoksullar üzerinde önemli bir etki bıraktı. Her yıl yaklaşık ortalama 200 milyon insan sağlıklı gıdaya erişme noktasında zorluklar yaşamaktadır. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı da sağlıklı beslenme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.

Çağımızda  gıdanın olması ve gıdaya ulaşmak yeterli değildir. Bu gıdanın aynı zamanda da sağlıklı olması gerekmektedir. İnsanlığın tüketimine sunulan gıdaların içeriğinde kullanılan ve risk taşıyan maddeler insan sağlığını ciddi oranda riske atmakta ve tehdit oluşturmaktadır. İnsanların tüketimine sunulan gıdaların kontrolünde görev alan Veteriner Hekimlerimiz bu görevin bilincinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Gıda kaynaklı risklerin % 90’ı; hayvan kökenli gıdalardan kaynaklanmakta olup zoonoz hastalıklarla insana bulaşmakla beraber, hayvansal kökenli gıdalar halk sağlığı açısından büyük öneme sahiptir.

Beslenmemizde hayvansal proteinlerin önemi büyüktür. Sağlığımız için vazgeçilmez olan hayvansal gıdaların çitlikten sofraya kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasında Veteriner Hekimlerin rolünün büyük olduğu aşikârdır. Bu nedenle sağlığın her aşamasında Veteriner Hekimlerin aktif görev aldığı ve sağlık sınıfının vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinmelidir. Bu konuda Veteriner Hekimler ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Washington merkezli Uluslararası Gıda ve Kalkınma Politikaları Araştırma Enstitüsünün (IFPRI) yayımladığı “2022 Küresel Gıda Politikası Raporu”na göre iklim değişikliği de gıda arzı ve güvenliği için en önemli tehditlerin başında gelmektedir. Sağlıklı beslenme konusunda hükümetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası da üyelerinden aldığı destekle kendisine düşen vazifenin bilincinde olarak düzenli aralıklarla bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Gıdanın Geleceği Bizlerin Ellerinde

Dünyada açlık çeken milyonlarca insan varken, her gün tonlarca gıda üretim ve tüketim aşamasında israf edilerek çöplere atılmaktadır. Gıdaların bilinçsizce tüketilmesi de israfın başka bir boyutudur. Yaklaşık 3 milyar insan sağlıklı beslenme imkanından mahrumken diğer yanda da aşırı kilo ve obezite ile de mücadele edilmesi gerekir. 16 Ekim 2022 Dünya Gıda Günü, daha iyi üretim ve beslenme dolayısıyla da daha kaliteli bir yaşam için sürdürülebilir tarım-gıda ekosisteminin gerekliliği için farkındalığı artırmasını umut ediyoruz.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak beklentilerimiz;

Çocuklarımız ve tüm halkımız için yeterli hayvansal protein ürünlerinin uygun maliyetlerle temin edilebilir hale gelmesi,

Planlı gıda üretimi ile israfın önlenmesi, halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi için çalışmaların yapılması,

Adil bir dağıtım düzeni ile gıda spekülatörlerine izin verilmemesidir.

Hükümetimiz, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, bilim kurulları ve uluslararası örgütlerle 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde “Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam” için işbirliğine davet etmekle beraber gıda konusunda veteriner hekimlerin gerekliliği de her zaman göz önünde bulundurularak işleyiş sürecine dahil edilmelerini bekliyoruz.

Şimdi ve yarın için dünyamızın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi, herkesin en uygun maliyetle gıdaya ulaşabildiği ve kimsenin aç kalmadığı bir ortamın olması dileklerimizle.

Dünya Gıda Gününüzü kutlarız.