Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
14 Aralık Salı günü Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası ile bir araya geldik

14 Aralık Salı günü Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası ile bir araya geldik

14 Aralık Salı günü Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası ile bir araya geldik.
 

Toplantıya Oda Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Oda Saymanımız Salih Işık, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Hüseyin Yalçın Köksal, Yönetim Kurulu Üyesi Dilruba Başbuğ, Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, Başkan Vekili Armağan Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Burcu Gül, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Oda Genel Sekreteri Ali Fuat Gül katıldı.
 

Toplantıda; sağlıkta şiddet, sağlık meslek gruplarının özlük hakları (fiili hizmet ve maaşlarda ek ödeme), sağlık hizmetlerinde nicelik ve nitelik düzeyinin yükseltilmesi, sağlık alanındaki öncelikli sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri, geleceğe yönelik projeler, alınacak ortak kararlar ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan basın açıklamaları üzerinde çalışıldı.

ÜST