Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Ankara Sağlık Meslek Örgütleriyle bir araya geldik...

Ankara Sağlık Meslek Örgütleriyle bir araya geldik...

Ankara Sağlık Meslek Örgütleriyle,
Ankara Dişhekimleri Odası Ankara Tabip Odası ve Ankara Eczacı Odası ile 12 Kasım Salı günü Ankara Dişhekimleri Odası'nda bir araya geldik.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Oda Genel Sekreterimiz K.Tarık Kalaycı ve Odamız Avukatı Doğan Erkan, Ankara Diş Hekimleri Oda Başkanı Serhat Özsoy, Başkan Vekili Armağan Demirören, Genel Sekreteri Ersel Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Burcu Gül, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut ve Oda Genel Sekreteri Ali Karakoç, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Oda Genel Sekreteri Fikret Acar katılım sağlamıştır.

Toplantıda sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlık alanındaki öncelikli sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri, geleceğe yönelik projeler, alınacak ortak kararlar ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

 

ÜST