Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
MOBİL TOHUMLAMA KAYITLARI HAKKIINDA

MOBİL TOHUMLAMA KAYITLARI HAKKIINDA

Üyelerimizin Dikkatine,

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Hayvancılık Genel Müdürlüğünden gelen yazı,

 Bilindiği üzere, 01.01.2020 tarihinden itibaren suni tohumlama uygulamaları, Mobil Tohumlama sistemi ile anlık olarak uygulayıcılar tarafından E-Islaha kaydedilmektedir. 

Suni tohumlama uygulayıcıları tarafından yapılan hatalı kayıtların düzeltilebilmesi 

için E-Islah veri tabanında yeni yazılım, düzenlemeler ve yetkilendirmeler yapılmıştır.             

Olası hatalı kayıtların düzeltilmesinde; Yanlışlıkla  girilen  ve  gerçekte  hiç  uygulanmamış  tohumlamaların  silinmesi,

tohumlamada yanlış girilen boğa numarasının doğrusu ile düzeltmesi ve tohumlanan düve  veya  ineğin  kulak 

numarasının  yanlış  girilmesi  durumunda  doğru kulak numarası ile değiştirilmesi işlemleri, 

Bakanlık il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır. E-Islahta yetkili tüm Bakanlık personelleri bu işlemlerde yetkilidir.

01.01.2020 tarihinden sonra yapılan suni tohumlamalarda, silme ve düzeltme 

işlemleri, E-Islahta  tohumlama  bölümündeki  "mobil tohumlama işlemleri"  sekmesinden yapılabilecektir.

Suni tohumlama  uygulayıcıları,  yaptıkları  hatalı  kayıtların  düzeltilmesi 

veya  silinmesi için il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder, yetkili personel

 E-Islahta işlem yapar.

Suni tohumlama uygulanan inek  veya  düve  başka  bir  ilçe 

veya  ile  gitmiş  ise uygulayıcının başvurusu doğrultusunda, il/ilçe müdürlüğü tarafından inek veya 

düvenin bulunduğu  yere  yazılı  olarak  bildirilir, işlemler  bu ilçe  veya ildeki  yetkili  personeller tarafından yapılır.

Her altı ayda bir uygulayıcının düzeltme veya

 silme işlem sayısı uyguladığı tohumlama sayısının ( en az 50 uygulama yapanlarda) % 10'unu geçmesi 

durumunda yazılı olarak uyarılır takip eden  birinci  ve ikinci altı aylık  süreçte  bu  durumun tekrarı  durumunda, uygulayıcı hakkında suni tohumlama mevzuatı doğrultusunda işlem tesis edilir.

Sunitohumlama  uygulayıcılarının  yaptıkları  hatalı  kayıtlarını, 

Mobil  Tohumlama sistemi üzerinden takip eden iki gün içerisinde düzeltebilmeleri için

 E-Islahta yazılım yapılacaktır.  Yazılım tamamlandığında Mobil Tohumlama ve  E-Islah  sistemlerinden duyurusu yapılacaktır.             

Bu talimatın ilinizdeki tüm ilgililere duyurulması ve işlemlerin talimat doğrultusunda yürütülmesi hususlarında;

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Hayvancılık Genel Müdürlüğü Sayı :88671449-125.01.01-E.1053675 tarihli yazısı.

http://www.dsymb.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Mobil-Tohumlama-Son-Versiyon-Kullan%C4%B1m-K%C4%B1lavuzu.pdf

ÜST