Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
TAGEM Yurtdışında Yüksek Lisans Yapacak Mezunlar Arıyor

TAGEM Yurtdışında Yüksek Lisans Yapacak Mezunlar Arıyor

Değerli Meslektaşlarımız,

TAGEM 2019 YLSY kapsamında TAGEM Araştırma Enstitülerine 64 kontenjan ayrılmıştır.

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı kanun gereğince verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu kapsamda 2019 YLSY kapsamında resmî burslu statüde 2019 yılı için adı geçen Genel Müdürlüğümüze 64 kontenjan ayrılmış olup Mili Eğitim Bakanlığı web sayfasına yayınlanmıştır.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mili Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. "REBUS YLSY Başvuru Ekranı" 07 Ağustos 2019 tarihinde adaylara açılacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2019 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu ´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2019 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları hususu bilgilerinize önemle sunulur.

ÜST