Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu

Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu

Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır.

Ekler

Ek1 : Tarım Orman Genel Müdürşüğü Yazısı
Ek2:  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yazısı

ÜST