👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA

 Klinisyen Meslektaşlarımızın Dikkatine,

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

 01.02.2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş işlemi için, öncelikle; mükelleflerin durumuna göre mali mühür / e-İmza edinmesi gerekmektedir.

Bu tarihten itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeyen ya da e-Serbest Meslek Makbuzu yerine kağıt ortamda Serbest Meslek Makbuzu düzleyen meslek mensupları hakkında V.U.K? nun 232. Maddesine göre bu makbuzlar hiç düzenlenmemiş sayılacak, düzenlenmeyen her bir belge için 350 TL den az olmamak kaydı ile belge üzerinde yer alan tutarın yüzde onu kadar özel usulsüzlük cezası hükmü uygulanacaktır.

Tüzel Kişilik Serbest Meslek Grupları için (adi ortaklık) Mali Mühür edinilmesi gerekmektedir. Mali Mühür www.kamusm.gov.tr adresinden online olarak edinilmektedir. Başvuru süreci, tüzel kişiliğin Vergi Kimlik Numarası üzerinden gerçekleştirilmelidir.

İlk yapılması gereken işlem, ticari yapılarına göre Mali Mühür /e-İmza temin etmeleridir.

Gelir İdaresi Portal Yöntemi ile ücretsiz olarak e-Serbest Meslek Makbuzu kesebilirler (Detaylı bilgi ve giriş için https://ebelge.gib.gov.tr/esmmhakkinda.html)

Özel Entegratör firmalar üzerinden bu işlemi yapabilirler.

Özel Entegratör firmalar müşterilerine makbuzu saklama, kolay kullanım, makbuzun otomatik olarak yollanması gibi ek avantajlar sağlar.

E-serbest meslek makbuzuna geçiş sürecinde yaşanacak sorunlar ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması (makbuz kesilmesi, GİB?e gönderilmesi, elektronik ortamda saklanması vb.) için özel entegretör firmalar ile çalışılmasını tavsiye ediyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığından yetki almış özel entegretör firmaların listesine Gelir İdaresi Başkanlığı e-serbest meslek partalından ulaşılabilir.

Aşağıda bilgileri bulunan entegretör firmaları ile anlaşma yapılmıştır.  Dileyen üyelerimiz bu firmalar ile geçiş sürecini yönetebilirler.

Saygılarımızla.

AVHO

ALTAİR

Firma İrtibat Bilgileri:

TEL: +90 312 440 26 62

GSM: 0546 540 50 92

Adres: Ahlatlıbel Mah. 1824. Cad. 1826. Sok. No:2 06805 Çankaya/Ankara

Web Sitesi: https://efatura.altair.com.tr

Bir yanıt yazın