EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Aşağıda belirlenen konu ve alanlarla ilgili eğitim seminerleri düzenlenecektir. Eğitimler 50 kişi kontenjanı tamamlandığında başlayacaktır. Ön kayıt için lütfen İLETİŞİME geçiniz.

KONU
– ABDOMİNAL USG
– ÜROGENİTAL USG
– KÖPEKLERDE GEBELİK YÖNETİMİ
– ATLARDA İNFERTİLİTE
– BÜYÜKBAŞ  MEME SAĞLIĞI
– KÖPEKLERDE MEME TÜMÖRLERİNE YAKLAŞIMLAR
– İNEKLERDE POSTPARTUM DÖNEM VE YÖNETİMİ
– KIRIK FİKZASYON TEKNİKLERİ
– BÜYÜKBAŞ  SÜRÜ YÖNETİMİ
– BÜYÜKBAŞ   AYAK HASTALIKLARI
– KAN GAZLARI
– BİOKİMYASAL PARAMETRELERİN  YORUMLANMASI
– HEMATOLOJİNİN  YORUMLANMASI
– SIVI SAĞALTIMI
– TORAKS VE ABDOMEN RÖNTGEN OKUMA
– GÖZ HASTALIKLARI
– ACİL MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
– AŞILAMA AŞI TAKVİM
– KEDİ VİRALLERİ
– KÖPEK VİRALLERİ
– SUNİ TOHUMLAMA
– DERMATOLOJİ
– KEDİLERDE ALT ÜRİNER SİSTEM SORUNLARI
– PET HAYVANLARINA YAKLAŞIM VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ