• 29 Haziran 2022

MEVZUAT

Yönergeler

1-Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitim ve Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönerge (MÜLGA)2-TVHB…

Tebliğler

1-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ2-Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ3-Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları…

Genelgeler

1-Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2016-02)2-Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında…

Yönetmelikler

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE…

Mevzuatlar

-5363 SAYILI; TARIM SİGORTALARI KANUNU-5199 SAYILI; HAYVANLARI KORUMA KANUNU-4081 SAYILI; ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN-1593 SAYILI; UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU-5996 SAYILI;…