Kanatlı Sektöründe Görev Yapan Veteriner Hekimlerin Dikkatine!

Kanatlı Sektöründe Görev Yapan Veteriner Hekimlerin Dikkatine!

Elektronik reçete sisteminde, serbest klinisyen veteriner hekimlerin farklı bir il sınırları içinde yer alan kanatlı işletmelerine “muayene reçetesi” düzenlemesine olanak sağlayan bir değişiklik yapılmıştır.

Bu amaçla, kanatlı işletmesi sahibinin bağlı olduğu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat ederek, hizmet almak istediği serbest veteriner hekimin işletmesine tanımlanmasını talep etmesi gerekmektedir. İşletmenin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından E-Reçete sisteminde tanımlama yapılmasından sonra muayene reçetesi düzenlenmesi olanaklı hale gelecektir. Yapılan düzenleme, tavsiye reçetesini kapsamamaktadır.

Yapılan düzenlemeye göre;
-Bir serbest veteriner hekim kendi ili dışında birden fazla kanatlı işletmesine veteriner hekimlik hizmeti verebilecektir.
-Bir işletmeye birden fazla veteriner hekim tanımlanamayacaktır. İşletme sahibi farklı bir hekimden hizmet almak istediğinde yeniden dilekçe ile müracaat ederek hizmet aldığı veteriner hekimin güncellenmesini isteyecektir.

E-Reçete sisteminde bununla ilgili versiyon güncellemesi yapılmış ve sistem aktif hale getirilmiştir.
Konu ile ilgili prosedür, yetki ve sorumlulukların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanacak Kılavuzun güncel versiyonunda yer alacağı bildirilmiştir.