Meslektaşlarımıza Yurtdışında Burslu Lisansüstü Eğitim İmkanı

TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)’den Alınan Duyuru Metni:

MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından bu yana Üniversiteler ve kamu kurumlarının yetişmiş eleman talebini karşılamak amacıyla Lisansüstü Eğitim Bursu ile Yüksek Lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına öğrenci göndermektedir.

1929-2005 yılları arasındaki 77 yıllık dönemde toplam 9.689 öğrenci yurt dışına gönderilmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın “5 yılda 5.000 öğrenci” projesi kapsamında (proje 5 yıldan sonra da uzatılmıştır) 2005-2015 yılları arasında 7.673 öğrenci eğitime gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz de ilk defa 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığından kontenjan almış ve bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda Genel Müdürlüğümüz adına yüksek lisans ve doktora için öğrenci gönderilmeye başlanmıştır.

MEB öğrencilerimize ilişkin son durum aşağıda belirtilmektedir.

Yıllar Öğrenci Sayısı
2013 53
2014 11
2015 145
2016 60
2017 25
Toplam 294 (60 Öğrenci göreve başladı)
Halen Eğitime Devam Eden 234

Öğrenciler önce yurtiçinde, daha sonrada yurtdışında İngilizce kursuna gönderilmekte ve Yurtdışında Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan ve önceden belirlenmiş olan konularda Yüksek Lisans veya doktora yapmaktadırlar. Bu süre içerisindeki tüm masrafları 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından karşılanmaktadır.

Yüksek Lisansını ve doktorasını tamamlayarak dönen öğrenciler doğrudan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerinde istihdam edilmektedir.

 

Uygun şartları sağlayan adaylar MEB tarafından sözlü sınava çağrılır. Her kadronun 3 katı kadar aday sınava çağrılır.

 

Sınav Milli Eğitim Bakanlığının organize ettiği komisyon tarafından yapılır.

 

Sınav Komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonda 1 MEB Personeli, 1 Üniversite Öğretim Görevlisi, 1 ilgili kurum personeli yer alır. Ancak birden fazla komisyon kurulduğu için her komisyonda kurum temsilcisi olmayabilir.

 

Bakanlığımız için alınan öğrenci komisyonlarının teşkilinde komisyonların bazılarında Genel Müdürlüğümüzden bir kişi, bazılarında Bakanlığımızın diğer birimlerinden bir kişi, bazılarında ise Bakanlık temsilcisi bulunmayıp Üniversite Öğretim Görevlisi yer almıştır.

İlgilenen tüm meslektaşlarımıza duyurulur.