👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

MOBİL TOHUMLAMA KAYITLARI HAKKIINDA

Üyelerimizin Dikkatine,
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Hayvancılık Genel Müdürlüğünden gelen yazı,
Bilindiği üzere, 01.01.2020 tarihinden itibaren suni tohumlama uygulamaları, Mobil Tohumlama sistemi ile anlık olarak uygulayıcılar tarafından E-Islaha kaydedilmektedir.
Suni tohumlama uygulayıcıları tarafından yapılan hatalı kayıtların düzeltilebilmesi
için E-Islah veri tabanında yeni yazılım, düzenlemeler ve yetkilendirmeler yapılmıştır.
Olası hatalı kayıtların düzeltilmesinde; Yanlışlıkla girilen ve gerçekte hiç uygulanmamış tohumlamaların silinmesi,
tohumlamada yanlış girilen boğa numarasının doğrusu ile düzeltmesi ve tohumlanan düve veya ineğin kulak
numarasının yanlış girilmesi durumunda doğru kulak numarası ile değiştirilmesi işlemleri,
Bakanlık il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır. E-Islahta yetkili tüm Bakanlık personelleri bu işlemlerde yetkilidir.
01.01.2020 tarihinden sonra yapılan suni tohumlamalarda, silme ve düzeltme
işlemleri, E-Islahta tohumlama bölümündeki “mobil tohumlama işlemleri” sekmesinden yapılabilecektir.
Suni tohumlama uygulayıcıları, yaptıkları hatalı kayıtların düzeltilmesi
veya silinmesi için il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder, yetkili personel
E-Islahta işlem yapar.
Suni tohumlama uygulanan inek veya düve başka bir ilçe
veya ile gitmiş ise uygulayıcının başvurusu doğrultusunda, il/ilçe müdürlüğü tarafından inek veya
düvenin bulunduğu yere yazılı olarak bildirilir, işlemler bu ilçe veya ildeki yetkili personeller tarafından yapılır.
Her altı ayda bir uygulayıcının düzeltme veya
silme işlem sayısı uyguladığı tohumlama sayısının ( en az 50 uygulama yapanlarda) % 10’unu geçmesi
durumunda yazılı olarak uyarılır takip eden birinci ve ikinci altı aylık süreçte bu durumun tekrarı durumunda, uygulayıcı hakkında suni tohumlama mevzuatı doğrultusunda işlem tesis edilir.
Sunitohumlama uygulayıcılarının yaptıkları hatalı kayıtlarını,
Mobil Tohumlama sistemi üzerinden takip eden iki gün içerisinde düzeltebilmeleri için
E-Islahta yazılım yapılacaktır. Yazılım tamamlandığında Mobil Tohumlama ve E-Islah sistemlerinden duyurusu yapılacaktır.
Bu talimatın ilinizdeki tüm ilgililere duyurulması ve işlemlerin talimat doğrultusunda yürütülmesi hususlarında;
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Hayvancılık Genel Müdürlüğü Sayı :88671449-125.01.01-E.1053675 tarihli yazısı.

Bir yanıt yazın