Nasıl Üye Olunur ?


Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına Üye olmak isteyen Veteriner Hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diploması, (E-devlet’ten alınan barkodlu mezun belgesi)

b) İkametgâh belgesi (Ankara, Kırıkkale veya Çankırı da olması gerekmektedir.)

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Adli sicil belgesi

d) Dört adet renkli fotoğraf,

e) Kayıt başvuru formu,

f) Kayıt ücreti (Giriş aidatı ve yıllık aidat)