👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Pet-Vet Sistemi Bildirim Yetkisi Serbest Veteriner Hekimlere De Verildi

Değerli Meslektaşlarımız;
Yaptığımız girişimler sonuç verdi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüklerine yazılan yazıda;
Daha önce sadece İl ve İlçe Müdürlüklerinde verilen ölüm, kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bildirimlerin serbest veteriner hekimlere de verildiği bildirilmiştir.
Meslektaşlarımızın herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için; yapılan bildirimler için yönetmelik hükümleri gereği istenen belgeleri yazılı olarak almaları, yapılan bildirimlerin evrak saklama süreleri içerisinde saklanması önem teşkil etmektedir. Bu konudaki hukuki sorumluluk serbest veteriner hekimlerdedir.

Ölüm bildirimleri alınırken özellikle hayvanların pasaportlarının bildirim evrakının ekinde alınarak saklanması gerekmektedir.

Ev hayvanı sahiplerinin, kayıp olan hayvanlarının bilgisini kolluk kuvvetlerine verdikten sonra kayıp bildirimi yapması gerektiği ve ev hayvanı bulunduktan sonra tekrardan il/ilçe müdürlüğüne veya serbest veteriner hekime bildirim yapması gerektiği ev hayvanı sahibine bildirilmelidir.


Sahip değişikliği bildiriminde alınan sahip değişikliği belgesindeki karşılıklı imzaların olup olmadığının kontrol edilmesi ve yeni sahibinin pasaporta işlenmesi gerekmektedir. Bildirim formu ektedir.

Alınan bildirimlerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) süresi içerisinde mutlaka kayıt edilmesi gerekmekte olup, edilmediği takdirde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı bilinmelidir.

Önemle duyurulur. Saygılarımızla…

Bir yanıt yazın