Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

Nasıl Üye Olunur?

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına Üye olmak isteyen Veteriner hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Islak imzalı),

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Dört adet renkli fotoğraf,

ç) Kayıt başvuru formu,

d) Kayıt ücreti (Giris aidat ve yıllık aidat)

e) İkametgâh belgesi (Ankara, Kırıkkale veya Çankırı da olması gerekmektedir.)

f) Adli sicil belgesi

ÜST