👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Suç Duyurusu…

                                                        BASINA VE KAMUOYUNA

                                   N. D. HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

      VETERİNER HEKİM VASFI OLMADIĞI HALDE HAYVAN AMELİYATI, MUAYENE VE TEDAVİ ÜSTLENMESİ,

KAMU GÖREVİNİ, KANUN VE NİZAMLARA AYKIRI OLARAK YERİNE GETİRMESİ

Şahıs, Veteriner hekim sıfatına haiz olmamasına rağmen, medyada ve sosyal medya paylaşımlarından da hayvan tedavisi yapmaktadır. Birçok kedi ve köpeğe tedavi uygulamış, usulsüz olarak bu tedavileri uygularken, veteriner hekimleri karalayıcı, meslek onurunu aşağılayıcı ve zedeleyici sözlerde bulunmaktadır.

Youtube?de kendi ismi ve soy ismiyle açmış olduğu kanalında ise yine usulsüz olarak birçok hayvan tedavisi yaptığı, ilaç tavsiye ettiği görülmektedir. Bu videoda bir mandarin ördeğini tedavi ettiğini, hayvana dikiş attığından bahsetmektedir.

Yine kendisine ait Youtube kanalında yapmış olduğu başka bir paylaşımda bir cennet papağanına tedavi uyguladığından bahsetmektedir.

Başka bir paylaşımında ise ayağı kırık bir muhabbet kuşuna uyguladığı tedaviden bahsetmektedir. Her ne kadar ücret almadığını beyan etse de aşağıda hukuki nitelendirme başlığında da bahsedeceğimiz üzere usulsüz tedavilerde bulunmasının suç teşkil etmesi için ekonomik yarar elde ediyor olması kanun maddesinin tipikliği açısından şart değildir.

Şahıs haber programlarına da haber konusu olmuş olup, mevzu bahis haberde hayvanlara cerrahi operasyonlarda bulunduğundan, enjeksiyon işlemleri yaptığından bahsedilmektedir.

Tedavi uygulamanın yanında tedavi için gelen hayvan sahiplerine ilaç önerisinde de bulunmaktadır.

?6343 sayılı Kanun?un (Değişik: 23/1/2008-5728/185 md.) 68.maddesi ve bu Kanunun 11 inci maddelerinde de görüleceği üzere veteriner hekim olmayan hiç kimse herhangi bir muayene, operasyon ve tedavi yapamaz. Bunlar ancak gerekli eğitimi, formasyonu, mesleki-bilimsel kural ve uygulamaları, deontolojiyi yasal olarak fakülte eğitimleri ve tamamlayıcı eğitimlerle edinmiş; sonrasında gerekli yetki ve ruhsatları edinmiş kamusal meslek olan veteriner hekimin yapabileceği işlerdir. Veteriner hekim vasfına sahip olmayan kişinin bu işlemlere girişmesi açıkça suçtur. Türk Ceza Kanunu?nun 262. Maddesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu?nun 7 inci maddesinde de yer almaktadır.?

Şahıs veteriner teknikeridir. Veteriner teknikerleri evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde VETERİNER HEKİM NEZARETİNDE koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir. 

Doğrudan hayvan sağlığına dönük cerrahi operasyonlar, enjeksiyon işlemleri yapma yetkisi yoktur.

Zira hayvanlara doğru tanı ve tedaviyi uygulamanın bilimsel usul-i erkânı bellidir.

 Bir kamusal/bilimsel performans mesleği olan Veteriner Hekimlik sıfatının ve yetkilerinin, henüz hekim sıfatını kazanmayan (veteriner teknikeri ve diğer yardımcı personel de olsa) kişilerce kullanılmasına cevaz verilmesi düşünülemez.

Anılan nedenler ile ilgili Şahıs hakkında savcılığa kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak şikâyette bulunma zarureti hasıl olmuştur.

 Bu sebeplerle meslek odası olarak SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK.

            Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

             ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Bir yanıt yazın