1. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

2. Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ

3. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ

4. Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

5. Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliğ

6. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ

7. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

8. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

9. Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği