Veteriner Hekim Meslek Yemini

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;
Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu koruyacağıma;
Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime;
Çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma;
Mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime;
Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları açıklamayacağıma;
Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek mesleğimi icra edeceğime;
İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREF SÖZÜ VERİR

AND İÇERİM.