• Mesleki yeterlilik anlamında eğitimlere önem vermek,
  • Tüm Hekim ailemizin ve birinci derece akrabalarının, hazırlayacağımız ilgili protokoller çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlamak,
  • Etik kurallar çerçevesinde, uygun fiyat politikasını belirlemek ve uygulatmak,
  • Her yasal düzenlemede Hekimliğimizin ilerlemesi adına yapılacak iş ve işlemlerde söz sahibi olmak,
  • Mesleki branşlardaki komisyonları işler hale getirmek, VİZYONUMUZDUR.

  • Veteriner hekimlik mesleğinin birlikteliği ve ilerlemesi için sağlık politikaları oluşturmak,
  • Üretken bir nesil yetiştirmek ve Ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • Tam bağımsız bir meslek etiği ile her alanda verimli ve bilinçli çalışmalarını sağlamak, MİSYONUMUZDUR.