Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Hüseyin TANRIVERDİ

Hüseyin TANRIVERDİ

1965 yılı Elazığ'da dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur. 1991 yılında Tunceli ili Hozat İlçe Tarım Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 1992 yılında Erzurum İl Müdürlüğü ve Erzurum Park Pazar Müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında Ankara Tarım İl Müdürlüğünde Gıda Kontrolörü ve Gümrük Veteriner Hekimliği görevinde bulunmuştur. 1994 yılından itibaren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan çeşitli kademelerde görev almıştır. Bu yıllar içerisinde Ülkemizde Yönetmeliği bulunmayan Deney Hayvanları, Özel Laboratuvarlar, Numune Alma, Kuluçkahane İşletmeleri, Damızlık İşletmeleri, Biyolojik Ürün İthalatı ve Biyolojik Ürün Üretimleri ve benzeri konularda yasal düzenlemeler olan Yönetmelik, Tebliğ ve Talimatları çıkartmıştır. Avrupa Birliği uyum yasaları nezdinde Almanya, İngiltere, Belçika, Hırvatistan, Fransa gibi Ülkelerde çeşitli seminer. Kongre, eğitim ve çalışma grup toplantıları ile Avrupa Birliği uyum fasıllarında görev almıştır. 2008 yılında Ankara ili Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde; daha sonra 2011 yılında Ankara ili Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başlamış ve halen Veteriner Hekim olarak görev yapmaktadır."

ÜST