👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

6 TEMMUZ DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ

Mikrobiyolog ve Kimyager olan Louis Pasteur tarafından geliştirilen kuduz aşısı ilk kez 6 Temmuz 1885?te kuduz köpek tarafından ısırılan bir çocuğa uygulanmıştır. Bu uygulama zoonoz bir hastalığa karşı yapılan ilk aşı çalışması olduğu için 6 Temmuz Dünya Zoonoz Hastalıklar Günü olarak kutlanmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi Dünya genelinde can almaya ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Benzer salgınların ve pandemilerin yaşanmaması için zoonotik hastalıkların insanlara geçişini önlemek için aktif önlemler alınması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün raporunda gelecekteki zoonotik salgınları önlemek için on pratik adımı tanımlanmıştır:

1- Tek Sağlık dahil olmak üzere disiplinler arası yaklaşımlara yatırım yapmak;

2- Bilimsel araştırmaları zoonotik hastalıklara yönlendirmek;

3- Hastalığın toplumsal etkilerinin ve olası müdahalelerin fayda-maliyet analizlerini geliştirmek;

4- Zoonotik hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak;

5- Gıda sistemleri de dahil olmak üzere zoonotik hastalıklarla ilgili izleme ve düzenleme uygulamalarının güçlendirilmesi;

6- Sürdürülebilir tarım yönetimi uygulamalarını teşvik etmek ve gıda güvenliği ve geçim kaynakları için habitatların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için alternatifler geliştirmek;

7- Biyogüvenlik ve kontrolün iyileştirilmesi, hayvancılıkta ortaya çıkan hastalıkların temel nedenlerinin belirlenmesi ve kanıtlanmış yönetim ve zoonotik hastalık kontrol önlemlerinin teşvik edilmesi;

8- Tarım ve yaban hayatın sürdürülebilir birlikteliğini geliştiren çevre ve deniz alanlarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek;

9- Tüm ülkelerde sağlık paydaşları arasında kapasitelerin güçlendirilmesi; ve

10- Diğer alanların yanı sıra arazi kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma planlaması, uygulanması ve izlenmesinde Tek Sağlık yaklaşımını operasyonel hale getirmek.

Tüm bu önlemlerde Veteriner Hekimlerin birincil rolü bulunmaktadır. Bu birincil rol güncel pandemi de vurgulanmış ve meslektaşlarımızın başarıları çeşitli platformlarda paylaşılmıştır. Bu gün de, başta zoonoz hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışan veteriner hekimler olmak üzere tüm hekimlerimizin 6 Temmuz zoonoz günü kutlu olsun.

Bir yanıt yazın