👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

HABERLER

Beklenen Kanun Teklifi Gazi Meclisimize Verildi

7 Eylül 2023 tarihinde, TBMM’de İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan’ı ziyaretimizde mesleki sorunlarımızı iletmiştik. Arslan “Özel Hizmet Tazminatı, Fiili Hizmet Süresi Zammı, Ek Ödenek” konularını içeren kanun teklifini Gazi Meclisimize iletti.

Arslan konu hakkındaki görüşlerini sosyal medya aracılığıyla şu sözlerle açıkladı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi ile sağlık hizmetleri sınıfına dahil edilen Veteriner Hekimlerimizin;

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 152. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Özel Hizmet Tazminat” oranlarından faydalanmasına ve sağlık çalışanları olarak kapsam dışı bırakılmamasına,

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun’u Ek Madde 84 (Ek: 26/7/2018-7146/4 Md.) ile tabipler ile diş hekimlerinin kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarına ilave ödeme hakkı verilirken yine Veteriner Hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği söz konusu mağduriyet giderilmesine,

Yine Veteriner Hekimlerimizin 74 yıl boyunca almış oldukları 60 günlük “Fiili Hizmet Süresi Zammı” Anayasa Mahkemesi’nin 2006/111 esas ve 2006/112 sayılı ve 15.12.2006 günlü Karar’ı ile iptal edilmiştir. 60 günlük “Fiili Hizmet Süresi Zammı”nın Veteriner Hekimlerimize yeniden verilmesine, ilişkin “Kanun Teklifimizi” Gazi Meclisimize verdik. “Eşitlik” ve “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesinin gereği olarak Veteriner Hekimlerimizin mağduriyeti giderilmelidir. Bu Anayasal bir haktır.” dedi.