👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

HABERLER

Dünya Veteriner Hekimler Günü Basın Açıklaması

27 NİSAN DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

“Sağlık bir bütündür ve veteriner hekimler de bu alanın ayrılmaz bir ana unsurudur”

Dünya Veteriner Hekimler Günü; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri sonucunda her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır.

2024 yılının teması; “Veteriner Hekimler Temel Sağlık Çalışanıdır” olarak belirlenmiştir.

Biz Veteriner hekimler, insan ve hayvan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı ve tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamaktayız.

Veteriner Hekimlerin” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer almasına rağmen 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil edilmemiştir.

Hayvan sağlığı insan sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu hem hayvansal gıda ve beslenme sebebiyle, hem de hayvanların insanlarla irtibatı sebebiyledir. Örneğin hayvan kaynaklı gıdaların analizlerinde beşeri hekim hem veteriner hekim çalışmaktadır. Yine örneğin insan zehirlenmesi durumunda yapılan toksikloji veya mikrobiyal çalışmalarda veteriner hekim de çalışmaktadır. Bu nedenle hıfzısıhha kuruluşlarının laboratuvarlarında veteriner hekim de istihdam edilmektedir.

Buna rağmen, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na dahil edilmeyen veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasasından yararlanamamakta olup; hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı için hizmet veren, fedakarca 24 saat görev yapan meslektaşlarımız saldırılara maruz kalmaktadır.

Tüm Dünyayı 2 yıl boyunca etkisi altına alan Covid-19 salgınında da tanı kiti ve aşı geliştirme çalışmalarında bulunduk. Dünyada yaşanan Covid-19 salgını da bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının olamayacağını göstermiştir. 

Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla “Tek Sağlık” konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Veteriner Hekimler mesleklerini icra ederken bir sürü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.

Biz Veteriner Hekimler halk sağlığının korunması için var gücümüzle çalışırken, maalesef Veteriner Hekimlere yönelik yapılan şiddet fiili her geçen gün artmaktadır.

Veteriner Hekimler görevlerini icra ederken şiddet olaylarına maruz kalmaktadırlar.

Nitekim 25 Nisan 2022 tarihinde, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü’nden birkaç gün önce, Yozgat/Sorgun’da, mezbahadaki eti, “halk sağlığı için risklidir, tüketilemez” kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale öldürülmüştür.

Veteriner Hekimlere yapılan bu şiddetin artık son bulmasını Sağlıkta şiddet yasasına acil olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin her yerinde ve her koşulda görevlerini icra eden tüm meslektaşlarımızın ‘Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyoruz.  

Ahmet BAYDIN

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Adına