👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Reklamlar konusunda Meslektaşlarımızın Dikkatine!

İnternet Reklamları Hakkında;

Son günlerde artan İNTERNETTEN REKLAM YAPILDIĞINA dair şikayetler üzerine;  siz saygıdeğer meslektaşlarımızı uyarmak ihtiyacı doğmuştur. Unutulmamalıdır ki hekimlik mesleği ile ilgili mevzuat;  reklam ve internetten reklam konularında ciddi kısıtlamalar ve cezalar içermektedir. Gelin bu mevzuatı beraberce tekrar gözden geçirelim.

Öncelikle TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’ nin 16.maddesinin 3. Bendinde “Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez.” İfadesi yer almaktadır.

Ayrıca, Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin

97.maddesine göre; “Veteriner hekimler, müşterilerine yönelik duyurularında; gazete, afiş, broşür, el ilanı ve bu gibi her türlü iletişim araçlarında yapacağı duyurularında; adres, telefon numarası, muayene günü ve saatleri, sahip olduğu unvan, acil olaylar için ev adresi ile muayenehaneyi bulmada yardımcı olacak işaretler dışında reklam niteliği taşıyan frapan renkler, müşteriye maddi ve manevi avantaj sağlanacağını belirten her türlü yazılar, ifadeler, bilimsel ve eğitici nitelik taşımayan ışıklı gösteriler, süslemeler veya aracı, propagandacı gibi meslek gururunu düşürecek nitelikteki uygulamalardan kaçınmak zorundadır.”

98 .maddesine göre “Hayvan sahiplerinin, veteriner hekimlere ilişkin olarak teşekkür ilanları vermesi her ne kadar doğal ise de, veteriner hekimler hiçbir suretle müşterisine yönelik teşekkür ilanı veya reklam veremezler.”

116. maddesinin 6.Bendine göre; “Propaganda ve reklam mahiyetinde çalışma yerlerini ve ihtisaslarını bildirir ilanlar tertip etmek, tabela, ilan, reçete ve bunun gibi yerlerde reklam ve propaganda mahiyetinde biçim ve işaretler kullanmak, yazılı ve görsel yolla reklam ve propaganda yapmak HAYSİYET DİVANINCA cezalandırılır.”

Görüldüğü gibi arama motorlarında üste çıkmak ve diğer sosyal medya uygulamalarında reklam ve ilgi çekmek amaçlı duyuru ve  ilanlarda bulunmak, kampanya, indirim, hesaplı gibi ifadelerle öne çıkmak REKLAM YASAĞINA  MUHALEFET SUÇUNU oluşturmaktadır. Dolayısıyla hem T.C Maliye Bakanlığı hem de Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak takibata tabi tutulacaktır.

Şimdiden;  reklamı bulunan meslektaşlarımızın bu gibi uygulamalarına İVEDİLİKLE son vermelerini ve bilgisi bulunmayan meslektaşlarımızın bilgi sahibi olarak sonradan mağdur olmamalarını diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir yanıt yazın