👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

3 KASIM TEK SAĞLIK GÜNÜ AÇIKLAMASI

Tek sağlık, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha iyi politikalar, uygulamalar araştırmalar ve eylemler ortaya koyabilmek için farklı medikal ve paramedikal meslek gruplarının bir uyum  içinde çalışmasıdır. Bu kapsamda tek sağlık komisyonu, tek sağlık platformu ve tek sağlık girişim ekibi bunun önemini vurgulamak için Dünyada 3 Kasım’ı “tek sağlık günü” olarak belirlemiştir.

Günümüzde özellikle zoonoz hastalıkların çok hızlı yayıldığı ve kontrolünün zorlaştığı acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için beşeri ve veteriner hekimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemi apaçık ortadadır.

Tek sağlık kapsamında veteriner hekimlerin de içinde yer aldığı meslek gruplarının çevre sağlığı konusunda koordinasyon içinde çalışması zoonoz hastalıkların tanısı kontrolü ve önlenmesi açısından son derece önemlidir.

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvan kökenli olması, 200 den fazla zoonoz hastalığın bulunması; gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde tek sağlık konseptinde yer alan veteriner hekimlerin ülkemizdeki önemini de açıkça ortaya koymaktadır.

Tüm dünyayı etkileyen covid 19 pandemisi tek sağlık yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu çok acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu pandemi süresince bir çok meslek grubu hastalığın tanısı tedavisi ve aşı geliştirilmesi konusunda koordineli şekilde çalışmıştır. Bu meslek gruplarının başında da veteriner hekimler gelmektedir. Ülkemizde de olduğu gibi virüsün izolasyonu ve aşı üretiminde veteriner hekimler en aktif rolü üstlenmişlerdir. 

İnsan ve çevre sağlığını korumak hayvan sağlığını korumadan mümkün olamaz burda da biz veteriner hekimler olarak üzerimize düşen görevin bilincinde özverili bir şekilde çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz.

Görüldüğü üzere veteriner hekimsiz bir tek sağlık işleyişi asla mümkün değildir. Ülkemizde her ne kadar sağlık çalışanı sayılmasakta; mesleğimizin ve sorumluluklarımızın bilincinde olan bizler tek sağlık konseptinin en önemli paydaşları olarak her an hayvan, insan ve çevre sağlığını önemseyerek çalışıyor ve üretiyoruz. 

Meslek grubumuzun modern dünyada olduğunu gibi tek sağlık konseptinin resmî bir paydaşı ve sağlık çalışanı olarak kabul edildiğimiz günleri görmek umuduyla  3 kasım tek sağlık günü kutlu olsun.

Bir yanıt yazın