👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

HABERLER

Aşı Uygulama Ücretleri Arttı

Bakanlıkta görevli meslektaşlarımızın yıllardır beklediği aşı uygulamalarında el emeği ücretlerindeki artış gerçekleşti.

Buna göre aşı ücretleri;

a.Koyun ve keçi türü hayvanlar için brusella ve kuduz aşılamaları hariç hayvan başına
50 (elli kuruş) Krş.,
b.Sığır cinsi hayvanlar için brusella ve kuduz aşılamaları hariç hayvan başına 1,50 (bir
Türk Lirası elli kuruş) TL,
c.Brusella ve kuduz aşılamalarında sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 2,00
(iki Türk Lirası) TL,
ç.Brusella ve kuduz aşılamalarında koyun keçi türü hayvanlar için hayvan başına 75
(yetmiş beş kuruş) Krş.,
d.Tek tırnaklı ve deve için hayvan başına 3,00 (üç Türk Lirası ) TL,
e.Kuduz aşılamalarında kedi ve köpekler için hayvan başına 5,00 (beş Türk Lirası) TL,
f.Kanatlı hayvanlar için hayvan başına 15 (on beş kuruş) Krş.,
g.Ari işletmelerde Sığır Tüberkülozunun kontrolünde alerjik test için hayvan başına
2,00 (iki Türk Lirası) TL,
ğ.Diğer hayvanlar için hayvan başına 1,50 (bir Türk Lirası elli kuruş) TL,

Hayvanlara uygulanacak kulak küpesi, mikroçip ve benzeri tanımlama araçları ile
tanımlamaları da;
a.Sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 1,50 (bir Türk Lirası elli kuruş) TL,
b.Tek tırnaklı hayvanlar için hayvan başına 3,00 (üç Türk Lirası) TL,
c.Koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 75 (yetmiş beş kuruş) Krş.,
ç.Kedi, köpek ve gelincikler için hayvan başına 5,00 (beş Türk Lirası) TL,
d.Diğer hayvanlar için hayvan başına 1,50 (bir Türk Lirası elli kuruş) TL,

olarak güncellendi.

Kamudaki meslektaşlarımıza hayırlı olsun diyor, bu artışı yeterli görmediğimizi belirtmek istiyoruz.

Bir yanıt yazın