👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Renkli Reçete Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere veteriner hekimlikte renkli reçetelerin kullanımı konusunda bir süredir eczaneler düzeyinde sorunlar yaşanmaktaydı.

Sağlık Bakanlığı ile TVHB Merkez Konseyi’nin yaptığı görüşmeler ve yazışmalardan sonra, 04.08.2023 tarihi itibariyle sorun çözülmüş, meslektaşlarımızın sisteme yeniden kayıt yaptırabileceği TVHB Merkez Konseyi’ne iletilmiştir.

Renkli reçete kullanacak meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt için istenen diploma aslı veya onaylı sureti, ruhsat ve güncel oda kayıt belgeleri ve ekteki örnek dilekçeyi kullanarak İl veya İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne başvurabileceklerdir.

Saygılarımızla.

ÖRNEK DİLEKÇE